Loimaan Kivi Sverige

Vattenabsorbtion

Densitet

Porositet

Böjhållfasthet, färskt material

Böjhållfasthet, färskt material, lägre förväntat värde

Böjhållfasthet, material efter frostcykler, 1% NaCl *

Böjhållfasthet, material efter frostcykler, 1% NaCl lägre förväntat värde

Tryckhållfasthet, färskt material

Tryckhållfasthet, färskt material, lägre förväntat värde

Material med tryckhållfasthet efter frostcykler, 1% NaCl *

Tryckhållfasthet. Material efter frostcykler, 1% NaCl, lägre förväntat värde *

Nötningsbeständighet (genomsnitt)

Utspjälkningshållfathet

Utspjälkningshållfasthet, lägre förväntat

Halkmotstånd, torr yta

Halkmotstånd, våt yta

EN 13755

EN 1936

EN 1936

EN 12372

EN 12372

EN 12372

EN 12372

EN 1926

EN 1926

EN 1926

EN 1926

EN 14157

EN 13364

EN 13364

EN 14231 * CEN/TS 16165 Bilaga C Smörjning

EN 14231 * CEN/TS 16165 Bilaga C Smörjning

* Efter 56 frys-tina cykler

0,10 %

2660 kg/m3

0,28 %

12,0 Mpa

10,1 Mpa

10,3 Mpa

8,9 Mpa

162 Mpa

129 Mpa

182 Mpa

153 Mpa

17 mm

2400 N

1575 N

54,2

30,4

BALTIC BROWN


Grovkornig granit, med allmän brun färg, kännetecknad av stora "ögon" med kalkhaltiga fältspatkristaller med en diameter på 15 till 50 mm i  diameter. omgiven av eb grönaktig plagioklasring. Lämplig till alla applikationer av byggnadssten såväl inomhus som utomhus.

Bergart: Granit

Brytningsort: Ylämaa
Latitud/longitud: 60°43'04.5"N 27°57'50.4"E

TEKNISKA EGENSKAPER

MINERAL SAMMANSÄTTNING

Kalifältspat

34,0 %

Plagioklas

33,9 %

Kvarts

21,3 %

Amfibol

6,7 %

Biotit

3,2 %

Övriga

0,9 %

Värdena är i enlighet med EN 12407