Loimaan Kivi Sverige

STENMATERIAL


Granit, gnejs, gnejsgranit gabbro, diabas, alla bergarter ur vårt material kartotek av nordisk natursten. Varje sten är unikt i färg och struktur, hållbara, ekologiska, tidlösa material.