Loimaan Kivi Sverige
map_viitasaari_rdl
map_korpilahti
map_kuru_grey
map_aurora
map_lieto
map_balmoral
map_baltic_green
map_varpaisjarvi

FINSK NATURSTEN ÄR ETT UNIKT MATERIAL


Varje produkt som är tillverkad av natursten är unik i färg och struktur. Den finska graniten som vi bearbetar är ett ekologiskt och etiskt alternativ. Eviga ting snidas ut ur det.

Finska graniter är lämpliga för alla tillämpningar inom byggnadssten inomhus som utomhus. Den finska stenens hållbarhet och vackra utseende ger platsen elegans och värdighet.

Användningen av finsk sten har en lång tradition. Finsk hård sten, granit, har alltid byggts i en hållbar miljö. Hundratals år är en kort tid i stenåldern när man tittar på gamla stenklädda byggnader, väggar och skulpturer som representerar ett starkt kulturarv i finsk historia. De största och mest hållbara prestationerna i vår arkitektur är snidade i sten.

Finsk granit uppskattas över hela världen. Granitprodukter och råvaror har exporterats från Finland till olika delar av världen i årtionden. Loimaan Kivi vill främja export av färdiga stenprodukter som har lämnats kvar av vår starka expertis inom stenindustrin.

Vi investerar också i en allt mer miljövänlig riktning i vår produktion. I Loimaa har vi investerat i mer energieffektiva maskiner, belysning och värmelösningar. Finsk natursten är en ren naturlig produkt, mycket lång hållbarhet, låg energiåtgång vid tillverkning och kräver inte några kemikalier för bearbetning. Dessutom 100% återvinningsbara. På detta sätt kan vi vara stolta över hela produktionskedjan för våra stenprodukter.


LOKAL PRODUKTION AV NATURSTEN OCH KORTA
TRANSPORTAVSTÅND GARANTERAR LÅGA KOLDIOXIDAVTRYCK


Den finländska naturstenens koldioxidavtryck har nu fastställts, våra miljödeklarationer har granskats och godkänts av Bionova. Vid uppföljning av koldioxidneutrala mål är det viktigt att materialens koldioxidavtryck kan mätas från början till slutet av produktionskedjan. Koldioxidavtrycket / EPD (Environmental Product Declaration) har beräknats för de mest använda byggnadsstenarna, hällar, kantsten, gatsten, blocksteg, murar, bänkskivor, gravsten mm.

Finska miljöministeriets färdplan för byggande med lågt koldioxidavtryck syftar till att integrera CO2 fotavtrycket i byggnadsreglerna. En utvärderingsmetod  har utvecklas av ministeriet för att beräkna klimatpåverkan av en konstruktion under en byggnads livscykel, från tillverkning av byggprodukter till rivning och återvinning av byggnaden. En hållbar användning av naturresurser, effektiv återvinning av material och deras långa livslängd kommer att bli viktiga faktorer för kommande upphandlingar. Finsk natursten är då ett av det bästa alternativen till byggnadsmaterial.

Byggnads sektorn står för ungefär en tredjedel av det globala utsläppen av växthusgaser. Många städer och kommuner har satt upp mål om att bli koldioxidneutrala, den finska statens mål att vara koldioxidnetral 2035.

ÄKTA NATURSTEN - KUNDEN MÅSTE VARA SÄKER PÅ ATT FÅ KVALITET OCH KUNSKAP OM MATERIALET BAKOM PRODUKTEN 


Varumärket Natural Stone har registrerats och dess rättigheter ägs av Euroroc, paraplyorganisationen för den europeiska naturstensindustrin. Syftet med varumärket Natural Stone är att göra äkta natursten och naturstensprodukter kända. Märket är ett bevis på äktheten att produkten är gjord av natursten.


NATURSTEN DET HÅLLBARA MATERIALET

Sten är en 100% återvinningsbar organisk produkt. Finsk natursten tål de nordiska årstidernas fluktuationern och har sin egen styrka och hållbarhet. Finsk natursten är ett av det bästa alternativen för alla typer av byggnadssten.
Vi försöker ständigt hitta nya användningsområden för kunna använda så mycket som möjlig av råmaterialet, restmaterialet som blir över krossar vi ner till bergkross/makadam för att sedan kunnas användas vidare i t.ex vägbyggnationer. Finsk natursten är ett mycket ekologiskt material, det kommer direkt från Finlands rika jord.

NATURSTENEN SOM ANVÄNDS

AV LOIMAAN KIVI TESTAS I ENLIGHET MED EN-STANDARDER

 

CE-märkningen gör att produkten kan röra sig fritt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det är en förklaring från tillverkaren att de väsentliga egenskaperna hos produkten har fastställts i enlighet med den harmoniserade produktstandarden och att CE-märkningen indikerar dem på ett harmoniserat europeiskt sätt.
Med hjälp av CE-märkningsinformation kan användaren av produkten avgöra om produkten uppfyller de officiella kraven för dess avsedda användning. Med CE-märkningen bekräftar tillverkaren att dessa krav är uppfyllda.