Loimaan Kivi Sverige

VIITASAARI RED


Medium till grovkornig, granulär rödgrå granodiorit, kännetecknad av stora fältspatkristaller med en diameter på 10 till 40 mm. Viitasaari Red är perfekt för alla typer av applikationer inomhus som utomhus.

Bergart: Granit
Brytningsort: Viitasaari
Latitud/longitud: 62°59'50.0"N 25°40'26.7"E

 


TEKNISKA EGENSKAPER

EN 13755

EN 1936

EN 1936

EN 12372

EN 12372

EN 12372

EN 12372

EN 1926

EN 1926

EN 1926

EN 1926

EN 14157

EN 13364

EN 13364

EN 14231 * CEN/TS 16165 Bilaga C Smörjning

EN 14231 * CEN/TS 16165 Bilaga C Smörjning

* Efter 56 frys-tina cykler

Vattenabsorbtion

Densitet

Porositet

Böjhållfasthet, färskt material

Böjhållfasthet, färskt material, lägre förväntat värde

Böjhållfasthet, material efter frostcykler, 1% NaCl *

Böjhållfasthet, material efter frostcykler, 1% NaCl lägre förväntat värde

Tryckhållfasthet, färskt material

Tryckhållfasthet, färskt material, lägre förväntat värde

Material med tryckhållfasthet efter frostcykler, 1% NaCl *

Tryckhållfasthet. Material efter frostcykler, 1% NaCl, lägre förväntat värde *

Nötningsbeständighet (genomsnitt)

Utspjälkningshållfathet

Utspjälkningshållfasthet, lägre förväntat

Halkmotstånd, torr yta

Halkmotstånd, våt yta

0,09%

2700 kg/m3

0,4%

11,2 Mpa

7,4 Mpa

10,5 Mpa

7,3 Mpa

151 Mpa

131 Mpa

150 Mpa

125 Mpa

16 mm

2350 N

1768 N

60

13

MINERAL SAMMANSÄTTNING

Kalifältspat

41 %

Plagioklas

32,5 %

Kvarts

12,9 %

Biotit

7,5 %

Amfibol

3,2 %

Muskovit

1,8 %

Övriga

1,1 %

Värdena är i enlighet med EN 12407