Loimaan Kivi Sverige

Vattenabsorbtion

Densitet

Porositet

Böjhållfasthet, färskt material

Böjhållfasthet, färskt material, lägre förväntat värde

Böjhållfasthet, material efter frostcykler, 1% NaCl *

Böjhållfasthet, material efter frostcykler, 1% NaCl lägre förväntat värde

Tryckhållfasthet, färskt material

Tryckhållfasthet, färskt material, lägre förväntat värde

Material med tryckhållfasthet efter frostcykler, 1% NaCl *

Tryckhållfasthet. Material efter frostcykler, 1% NaCl, lägre förväntat värde *

Nötningsbeständighet (genomsnitt)

Utspjälkningshållfathet

Utspjälkningshållfasthet, lägre förväntat

Halkmotstånd, torr yta

Halkmotstånd, våt yta

EN 13755

EN 1936

EN 1936

EN 12372

EN 12372

EN 12372

EN 12372

EN 1926

EN 1926

EN 1926

EN 1926

EN 14157

EN 13364

EN 13364

EN 14231 * CEN/TS 16165 Bilaga C Smörjning

EN 14231 * CEN/TS 16165 Bilaga C Smörjning

* Efter 56 frys-tina cykler

0,12 %

2620 kg/m3

0,5 %

15,8 Mpa

14,1 Mpa

15,9 Mpa

12,8 Mpa

209 Mpa

144 Mpa

192 Mpa

156 Mpa

17 mm

3050 N

2171 N

67

11

LIETO RED


Fin till medelkornig, orienterad och livlig migmatit med dominerande röd färg. Lämplig till alla applikationer av byggnadssten såväl inomhus som utomhus. Bra väderbeständighet och nötningsmotstånd.

Bergart: Ådergnejs

Brytningsort: Lieto
Latitud/longitud: 60°30'21.2"N 22°34'23.3"E

TEKNISKA EGENSKAPER

MINERAL SAMMANSÄTTNING

Kalifältspat

40,8 %

Kvarts

33,8 %

Plagioklas

22,0 %

Biotit

3,2 %

Övriga

0,1 %

Värdena är i enlighet med EN 12407