Loimaan Kivi Sverige

Vattenabsorbtion

Densitet

Porositet

Böjhållfasthet, färskt material

Böjhållfasthet, färskt material, lägre förväntat värde

Böjhållfasthet, material efter frostcykler, 1% NaCl *

Böjhållfasthet, material efter frostcykler, 1% NaCl lägre förväntat värde

Tryckhållfasthet, färskt material

Tryckhållfasthet, färskt material, lägre förväntat värde

Material med tryckhållfasthet efter frostcykler, 1% NaCl *

Tryckhållfasthet. Material efter frostcykler, 1% NaCl, lägre förväntat värde *

Nötningsbeständighet (genomsnitt)

Utspjälkningshållfathet

Utspjälkningshållfasthet, lägre förväntat

Halkmotstånd, torr yta

Halkmotstånd, våt yta

EN 13755

EN 1936

EN 1936

EN 12372

EN 12372

EN 12372

EN 12372

EN 1926

EN 1926

EN 1926

EN 1926

EN 14157

EN 13364

EN 13364

EN 14231 * CEN/TS 16165 Bilaga C Smörjning

EN 14231 * CEN/TS 16165 Bilaga C Smörjning

* Efter 56 frys-tina cykler

0,13 %

2680 kg/m3

0,38 %

10,6 Mpa

8,1 Mpa

8,1 Mpa

6,3 Mpa

183 Mpa

139 Mpa

176 Mpa

129 Mpa

18 mm

1950 N

1672 N

53,8

33,1

BALTIC GREEN - Grön granit


Grovkornig, jämn granit, med allmän mörkgrön färg, kännetecknad av stora "ögon" med kalkhaltiga fältspatkristaller med en diameter på 20 till 50 mm. Lämplig till alla applikationer av byggnadssten såväl inomhus som utomhus.

Bergart: Granit

Brytningsort: Ylämaa
Latitud/longitud:
60°50'58.2"N 28°00'13.5"E

Rekommenderas av Byggvarubedömningen.
Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

TEKNISKA EGENSKAPER

MINERAL SAMMANSÄTTNING

Kalifältspat

29,1 %

Plagioklas

27,0 %

Kvarts

26,3 %

Amfibol

13,3 %

Biotit

2,3 %

Övriga

1,9 %

Värdena är i enlighet med EN 12407