Loimaan Kivi Sverige
Varpaisjärvi stenbrott
Riddarholmen Getingmidjan
Korpilahti blocksteg
Viitasaari Light beklädnad
Gatsten Nybrogatan

NATURSTEN I ALLA FORMER

Granitbänk, Kuru grå
Hällar i Kuru grå och Korpilahti svart
Interiör i Viitaasari Light
Blocksågning svart diabas
Aurora rödsvart gnejs
Murbeklädnad råkilad diabas
Gatsten och granit hällar