Loimaan Kivi Sverige
Viitasaari Light Uppsala
Varpaisjärvi stenbrott
Riddarholmen Getingmidjan
Gatsten Nybrogatan
Viitasaari Light beklädnad

NATURSTEN I ALLA FORMER

MOT HÅLLBART BYGGANDE

Sten är ett av världens vanligaste material, men det måste väljas på rätt sätt. Vår finska natursten har låg miljöpåverkan.
Det är naturens eget färdiga material, håller för evigt och är återvinningsbart.
Alla av oss kan påverka framtiden genom att göra rätt val.

NORDISK NATURSTEN

Närproducerad sten från berg till färdig produkt.

Vi producerar allt inom anläggnings och byggnadssten som hällar, trappor, blocksteg, murar, beklädnadsten, gatsten, kantsten, stoplar och specialprodukter efter ert önskemål exteriört som interiört. Kunskap och hantverkstraditioner sen 1921.

Korpilahti & Kuru blocksteg