Loimaan Kivi Sverige
Riddarholmen_Getingmidjan

NATURSTEN I ALLA FORMER

Granitbänk, Kuru grå
Hällar i Kuru grå och Korpilahti svart
Interiör i Viitaasari Light
Blocksågning svart diabas
Aurora rödsvart gnejs
Murbeklädnad råkilad diabas
Gatsten och granit hällar