Loimaan Kivi Sverige
Varpaisjärvi stenbrott
Riddarholmen Getingmidjan
Produktion Viitasaari
Viitasaari Light Uppsala
Gatsten Nybrogatan
Viitasaari Light beklädnad

NATURSTEN I ALLA FORMER

MOT HÅLLBART BYGGANDE

Sten är ett av världens vanligaste material, men det måste väljas på rätt sätt. Vår finska natursten har låg miljöpåverkan tack vare korta avstånd från stenbrott till färdig produkt. Det är naturens eget färdiga material med lång hållbarhet, teknisk som miljömässigt och är återvinningsbart. Alla av oss kan påverka framtiden genom att göra rätt val.


NORDISK NATURSTEN

Närproducerad sten från berg till färdig produkt.

Vi producerar allt inom anläggnings och byggnadssten som hällar, trappor, blocksteg, murar, beklädnadsten, gatsten, kantsten, stolpar och specialprodukter efter ert önskemål exteriört som interiört. Kunskap och hantverkstraditioner sen 1921.

Korpilahti & Kuru blocksteg