Loimaan Kivi Sverige

KORPILAHTI


Medium till grovkornig, basisk djupberg, svart med en hel del glimmer i. Lämplig byggnadssten för alla inomhus- och utomhusapplikationer. Låg färgvariation, bra väderbeständig och god slitstyrka.

Bergart: Gabbro, kallas allmänt för granit.

Brytningsort: Korpilahti
Latitud/longitud: 
62°03’00.4”N 25°35’13.3”E

Rekommenderas av Byggvarubedömningen.
Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

TEKNISKA EGENSKAPER

EN 13755

EN 1936

EN 1936

EN 12372

EN 12372

EN 12372

EN 12372

EN 1926

EN 1926

EN 1926

EN 1926

EN 14157

EN 13364

EN 13364

EN 14231 * CEN/TS 16165 Bilaga C Smörjning

EN 14231 * CEN/TS 16165 Bilaga C Smörjning

* Efter 56 frys-tina cykler

0,09 %

2920 kg/m3

0,27 %

23,3 Mpa

21,6 Mpa

21,8 Mpa

19,5 Mpa

190 Mpa

141 Mpa

172 Mpa

137 Mpa

18 mm

3500 N

2300 N

54,9

39,4

Vattenabsorbtion

Densitet

Porositet

Böjhållfasthet, färskt material

Böjhållfasthet, färskt material, lägre förväntat värde

Böjhållfasthet, material efter frostcykler, 1% NaCl *

Böjhållfasthet, material efter frostcykler, 1% NaCl lägre förväntat värde

Tryckhållfasthet, färskt material

Tryckhållfasthet, färskt material, lägre förväntat värde

Material med tryckhållfasthet efter frostcykler, 1% NaCl *

Tryckhållfasthet. Material efter frostcykler, 1% NaCl, lägre förväntat värde *

Nötningsbeständighet (genomsnitt)

Utspjälkningshållfathet

Utspjälkningshållfasthet, lägre förväntat

Halkmotstånd, torr yta

Halkmotstånd, våt yta

MINERAL SAMMANSÄTTNING

Plagioklas

49,6 %

Kvarts

15,2 %

Ortopyroxen

15,1 %

Biotit

13,2 %

Klinopyroxen

10,2 %

Kalifältspat

2,8 %

Ilmenit

1,6 %

Apatit

1,2 %

Övriga

1 %

Värdena är i enlighet med EN 12407