Loimaan Kivi Sverige

Vattenabsorbtion

Densitet

Porositet

Böjhållfasthet, medelvärde

Böjhållfasthet, lägre förväntat värde

Böjhållfasthet, medelvärde efter frostcykler, 1% NaCl *

Böjhållfasthet, frostcykler, 1% NaCl - avvikelse

Tryckhållfasthet, medelvärde

Tryckhållfasthet, lägre förväntat värde

Tryckhållfasthet, medelvärde efter frostcykler, 1% NaCl *

Tryckhållfasthet. frostcykler, 1% NaCl - avvikelse

Nötningsbeständighet (medelvärde/ högre förväntat värde)

Utspjälkningshållfathet

Utspjälkningshållfasthet, lägre förväntat

Halkmotstånd, torr yta

Halkmotstånd, våt yta

EN 13755

EN 1936

EN 1936

EN 12372

EN 12372

EN 12371

EN 12371

EN 1926

EN 1926

EN 12371

EN 12371

EN 14157

EN 13364

EN 13364

EN 14231 * CEN/TS 16165 Bilaga C Smörjning

EN 14231 * CEN/TS 16165 Bilaga C Smörjning

* Efter 56 frys-tina cykler

0,20 %

2640 kg/m3

0,5 %

11,6 Mpa

10,4 Mpa

11,5 Mpa

1,2 Mpa

218 Mpa

205 Mpa

220 Mpa

11 Mpa

14,5 mm/15 mm

2300 N

1915 N

63

10

VIITASAARI LIGHT


Medel till grovkornig, ljus gråvit granit till utseende, kännetecknad av stora fältspatkristaller med en storlek på 15 till 30 mm. Lämplig för alla inomhus- och utomhusapplikationer. Mindre färgvariation, bra väderbeständig och god slitstyrka.

Bergart: Granit
Brytningsort: Viitasaari
Latitud/longitud: 63°02'16.0"N 25°42'54.6"E

Rekommenderas av Byggvarubedömningen.
Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

TEKNISKA EGENSKAPER

MINERAL SAMMANSÄTTNING

Kvarts

40,8 %

Plagioklas

27,4 %

Klaifältspat

18,3 %

Biotit

6,6 %

Amfibol

3,6 %

Muskovit

1,3 %

Övriga

2 %

Värdena är i enlighet med EN 12407