Loimaan Kivi Sverige

VIITASAARI DARK


Medel till grovkornig granit med svartgrå övergripande färg, med inslag av stora kristaller

Lämplig för alla inomhus- och utomhusapplikationer. Måttlig färgvariation. 

Bra väderbeständighet och nötningsmotstånd.

Bergart: Granit
Brytningsort: Viitasaari
Latitud/longitud: 63°01'11.8"N 26°02'55.8"E


TEKNISKA EGENSKAPER

EN 13755

EN 1936

EN 1936

EN 12372

EN 12372

EN 12372

EN 12372

EN 1926

EN 1926

EN 1926

EN 1926

EN 14157

EN 13364

EN 13364

EN 14231 * CEN/TS 16165 Bilaga C Smörjning

EN 14231 * CEN/TS 16165 Bilaga C Smörjning

* Efter 56 frys-tina cykler

Vattenabsorbtion

Densitet

Porositet

Böjhållfasthet, färskt material

Böjhållfasthet, färskt material, lägre förväntat värde

Böjhållfasthet, material efter frostcykler, 1% NaCl *

Böjhållfasthet, material efter frostcykler, 1% NaCl lägre förväntat värde

Tryckhållfasthet, färskt material

Tryckhållfasthet, färskt material, lägre förväntat värde

Material med tryckhållfasthet efter frostcykler, 1% NaCl *

Tryckhållfasthet. Material efter frostcykler, 1% NaCl, lägre förväntat värde *

Nötningsbeständighet (genomsnitt)

Utspjälkningshållfathet

Utspjälkningshållfasthet, lägre förväntat

Halkmotstånd, torr yta

Halkmotstånd, våt yta

0,11 %

2730 kg/m3

0,28 %

17,1 Mpa

14,8 Mpa

15,0 Mpa

12,2 Mpa

177 Mpa

138 Mpa

157 Mpa

121 Mpa

5,3 cm3/50 cm2

2020 N

1280 N

60

13

MINERAL SAMMANSÄTTNING

Plagioklas

30 %

Kvarts

26 %

Klaifältspat

25 %

Biotit

11 %

Amfibol

4 %

Klorit

1 %

Övriga

3 %

Värdena är i enlighet med EN 12407