Loimaan Kivi Sverige

TVÅ LÄNDER, EN FRAMTID - ÅR TAL


Konst i det offentliga rummet, ÅR TAL av Marja Kanervo. Sittbänkar i svart Varpaisjärvi diabas och Bohus grå, Tossene.
Viktiga årtal i Sveriges och Finlands historia har graverats in, några block är ograverade, öppna för ett framtida viktigt årtal. Engelbrektsplan Stockholm.

Sittblock i svart diabas och grå Bohus
Diabas sittblock